Аритметична прогресия
Пример 1:
Нагоре
Напред
Назад
Определение: Числова редица, на която всеки следващ член се получава от предишния чрез прибавяне на едно и също число, се нарича аритметична прогресия.