Геометрична прогресия
Пример 1:
Нагоре
Напред
Назад
Определение: Числова редица, на която всеки следващ член се получава от предишния чрез умножаване по едно и също число, се нарича геометрична прогресия.