Отговори на ЗАДАЧА
1. Отг.  1/5 и -1/5
2. Отг.  0 и 2/3
3. Отг.  н. р. к.
4. Отг. 2/3 и -2/3
Назад