Упътване за ЗАДАЧА1
Упътване: Полагането се търси. Тук почти се вижда:
    Има и други варианти, но опитайте този първо, защото следващите въпроси са базирани на това решение. После, разбира се, може да опитате и други. Например
   Крайните отговори трябва да са същите, все пак!
Не забравяйте ДМ!!!
Отговори:  След полагане се получават корени: 1 и 2/7
За х отговори са: -1, -1/6, 5/3, 5/2.

Назад