Задачи за упражнение -уравнения
ЗАДАЧА: Решете дробните уравнения /свеждат се до квадратни и биквадратни/.
ЗАДАЧА1: Решете уравнението:
ЗАДАЧА2: /БУ, 2005, тест/ Реалните решения на уравнението:
ЗАДАЧА3:
Упътване
Упътване
Нагоре
Към 1ва тема
Назад