1.Числена стойност на израз.
При дадена числена стойност на променливата/ите от даден израз се пресмята, ако е възможно, числената му стойност.

Пример. Да се пресметне стойността на израза
   Внимаваме с реда на действията: скоби /дробната черта играе ролята на скоби/, степенуване, умножение и деление, събиране и изваждане.
   Трето, да заместим х с 3, но тогава в знаменатeля ще получим 0, а на 0 не можем да делим. Това означава, че при х = 3 даденият израз не е дефиниран и съответно няма стойност. Или х = 3 не е допустима стойност за този израз.
Рационални изрази
Нагоре
Напред