2. Дефиниционно множество (съкратено ДМ)

Рационална дроб                

където А и В са изрази  е дефинирана, когато делението е възможно, т.е. при В различно от 0. Стойностите на променливите, при
които може да се пресметне стойността на даден израз /в случая рационална дроб/ образува ДМ.

Пример. 
Обикновено пишем ДМ: х различно от стойностите, при които не можем да пресметнем израза.
Заб. ДМ, ДО /дефиниционна област / и ДС /допустими стойности/ означават едно и също.

ЗАДАЧА: Определете допустимите стойности за израза
Решават се като уравнения и получаваме:
Едно произведение е 0, когато някой от множителите му е 0.

Тогава трябва и двата множителя да са различни от 0, или:
можем да пресметнем винаги, когато знаменателят не е 0,
т.е. ДМ е
Рационални изрази
Нагоре
Напред
Назад