3. Умножаване на рационални дроби
Казано с думи: числител по числител върху
знаменател по знаменател
.

Пример:
Заб. Така ли се умножаваха обикновени дроби... Като че ли да.. J ама разбира се, че така J.

ЗАДАЧА: Кой е знаменателят на произведението на рационалните дроби

(2х-1)(1-х);          
  2х-1.1-х;                       
х-1;                         
х.
Рационални изрази
Нагоре
Напред
Назад