4. Деление на рационални дроби.
    Казано с думи: Делим рационални дроби като умножаваме делимото /първата/ по реципрочната на делителя /втората/
Или:
числител по знаменател върху знаменател по числител.

Заб. Всяка прилика с деление на обикновени дроби не е случайна!

Пример1: 
Ето откъде се получава ДМ:
Пример2. 


   Нищо, че последният израз е дефиниран при х = 0. Двата израза са равни в
ОБЩОТО си ДМ, а то се получава ето откъде:
Заб. При деление на рационална дроб, трябва и числителят u, и знаменателят u да са различни от 0.

ЗАДАЧА:  Определете ДМ на следния израз:
Рационални изрази
Нагоре
Напред
Назад