5. Основно свойство на рационалните дроби.
Можем да умножим или разделим числителя И знаменателя на една рационална дроб с произволен НЕНУЛЕВ израз.
Пример.
/казва се РАЗШИРЯВАНЕ/
Или обратно:
Заб. Как звучеше това за обикновени дроби? По същия начин, но вместо изрази става дума за числа: Можем да умножим или разделим числителя И знаменателя на една обикновена дроб с произволно НЕНУЛЕВО число.

ЗАДАЧИ:

1. ДМ на рационалната дроб

разширена с множителя (2 - х) е:
/казва се СЪКРАЩАВАНЕ/
2. С кои множители можем да съкратим рационалната дроб
Заб. Ако разложите числителя и знаменателя ще видите, че могат да се съкратят на х(х+4)(х-4)(х-3).
3. След като се съкрати рационалната дроб
какво ще е ДМ на получената дроб?

Рационални изрази
Нагоре
Напред
Назад