7. Събиране и изваждане на рационални дроби. Рационални дроби се събират /изваждат с еднакви знаменатели, като събираме/изваждаме числителите и пишем общия знаменател.

Да ви напомня за пореден път за действията с обикновени дроби? J

Пример1. Да съберем дробите от задачата с „подводните камъни”:
Заб. Синята част не е за пропускане!
Рационални изрази
Нагоре
Напред
Назад