В това файлче има няколко задачи за упражнение.
ЗАДАЧА. Пресметнете изразите:
Задачи за упражнение -
 
Решение
Решение
Решение
Решение
опростяване на изрази
Нагоре
Напред
Назад