Задачи за упражнение /квадратно неравенство/
ЗАДАЧА1 Решете неравенствата:
ЗАДАЧА2 В урока за КВАДРАТНА ФУНКЦИЯ имахте 25 квадратни функции, чиито графики трябваше да начертаете. Сега за тези функции решете следните задачи:
uЗа кои стойности на х, функциите имат неположителни стойности?
uЗа кои стойности на х функциите имат неотрицателни стойности?
uОпределете стойностите на х, за които у<0, у =0 и у>0.

ЗАДАЧА3 Следващите квадратни неравенства решете сами. Отговорите са дадени - получете ги. Запазете решенията.

Можете  да проверите решенията и ТУК. Като предварително опростите лявата страна и евентуално умножите по (-1), за да получите положителен коефициент пред втората степен. Имайте предвид, че там корените са в десетични дроби с приближения. Можете и да си измисляте задачи.

ЗАДАЧА4 Решете неравенствата:
Нагоре
Напред
Назад
Отговори
Отговори