Квадратна функция е у = 17х2 +3x +5,  y =  -2x2 -x , y = x2 -5, или y = - 4x2-3. При всички случаи многочленът съдържа едночлен от 2-ра степен /число по х2/, и не съдържа едночлени от по-висока степен. Общият вид на квадратната функция е

y = ax2 + bx + c, където a, b и c са числа, като a не е 0!!!

От тук до края на темата, като видите а, b и с и няма допълнителна информация за тях, то те ще са коефициентите на квадратната функция
.

!!Как изглежда графиката на квадратна функция? Ами при а>0 горе-долу така:
Квадратна функция
!!А при а<0 - така:
Т.е. при а>0 графиката е „нагоре с краката” или „събира вода”. А ако а<0, графиката е „надолу с краката” или „излива водата”.

От дискриминантата зависи колко ще са пресечните точки с абсцисата Ох. ВЪРХУ АБСЦИСАТА у = 0 и още:
·    АКО СЪОТВЕТНОТО КВАДРАТНО УРАВНЕНИЕ НЯМА РЕАЛНИ КОРЕНИ, ТО ГРАФИКАТА НЕ Я ПРЕСИЧА.

·    АКО ИМА 1 ДВОЕН КОРЕН - ПРЕСИЧА Я В ЕДНА ТОЧКА, КОЕТО НА ПРАКТИКА ОЗНАЧАВА, ЧЕ СЕ ДОПИРА ДО Ох.

·    АКО ИМА 2 КОРЕНА, ТО В ТЕЗИ ТОЧКИ ГРАФИКАТА ПРЕСИЧА Ох.
ТЕСТ
Как изглежда графиката на фукцията:
y = x2 + 8x -
y =  - x2 - x + 1    
y =  - 2x2 - 4x - 7     
y = 3x2 - 4х + 8  
y = - 3x2 - 3 + 6х    
y =  25x2 - 30x + 9     
Нагоре
Напред
Назад