ЗАДАЧА: Сега за упражнение начертайте следните графики и определете свойствата им:
Задачи за упражнение
Заб. Бихте могли в geonext да проверите доколко вярно сте смятали и чертали графиките.
Пазете си решенията, ще потрябват пак.

Ако имате съмнения /а и да нямате/ - проверете резултатите си тук.
Нагоре
Напред
Назад