ЗАДАЧА1 На следващата картинка е графиката на функцията
у =  - х2 - 2х+3. Определете НГС и НМС, ако ДМ на функцията е интервала:
Задачи за упражнение
ЗАДАЧА 2. За функциите от предния урок определете НГС и НМС в дадения интервал:
С помощта на познатия файл - Свойства на квадратната функция - можете да проверите дали правилно сте се справили със ЗАДАЧА2.
Отговори
Нагоре
Напред
Назад