Решение
Инрервалите са 3:
Тъй като неравенството е строго, „нулите” /стойностите на х, за които лявата страна е 0/ 2 и 4 няма да са решения получаваме отговор:
Назад