Решение на ЗАДАЧА1
Ако определим знака в последния интервал, пресмятайки знака  за конкретно число, получаваме:
Ако определим, че знакът в последния интервал е "+", защото във всички множители пред неизвестното е "+", по метода на змията получаваме:
Назад