Решение на ЗАДАЧА2
Два множителя, определяме знаците:
Търсим "-", а това е между -1 и 2.
Забранените стойности са 1 и -1 и  -1 разделя интервала (-1;2) на два интервала:
Назад