Решение на ЗАДАЧА3
Два множителя, определяме знаците:
Търсим "+" или 0, но "нулите"  1 и 2 не са сред допустимите стойности.
Назад