Задачи за упражнение  1 /към Глава 3/
За упражнение решете следните ЗАДАЧИ.
ЗАДАЧА: /ТУ, 2006г, тест/  Да се реши неравенството:
ЗАДАЧА: /РУ, 2006,тест/  Да се намери решението на неравенството:
ЗАДАЧА: /ТУ Габрово, 2001, тест/
Проверка?
Проверка?
Проверка?
Нагоре
Напред
Назад