Системи неравенства
Пример 1.
Веднага определяме ДМ х различно от 9. След това решаваме всяко неравенство и засичаме решенията.
Няма да се спирам на решенията на неравенствата по отделно. Система означава условия, които трябва да бъдат едновременно изпълнени. В случая търсим общите решения на трите неравенства. За целта ще нанесем решенията им на обща числова ос. Решенията на различните неравенства ще са с различна височина и различен цвят сега, но последното е недопустимо за изпит.

Заб. Малка скоба в края на интервала означава, че решения са всички числа до крайното, без него. Малки скоби се пишат винаги при безкрайности. А счупена скоба се пише, когато и крайното число е решение. Най-често това са „нулите” на израза.
Ето и решението на горната система:

Решенията се засичат за
ЗАДАЧА1:
х = -2
Няма решение.
Защо този отговор?
ЗАДАЧА2:
Защо този отговор?
 
Нагоре
Напред
Назад