Подсказка на ЗАДАЧА2
При а = 0, х = 0.
Решение ли е а = 0? Да.
f(-1) = 9а - 8
f(4) = 4а + 32 = 4(а + 8)
Отг.
а е в интервала (-8;8/9).

Назад