Подсказка на ЗАДАЧА1
Подсказка: за 1:
 
следователно само при „=” може да има решение първата задача. Но:
Отговори:
Назад