Ирационални уравнения с 2 корена
Пример 1: 
Отново да кажа - това уравнение има 2 корена, затова ще трябва да вдигаме 2 пъти, неизбежно :-).

Може да изберем да вдигаме направо, или да прехвърлим единия корен от другата страна. Обикновено второто води до по-лесни сметки.
Когато има два корена обикновено се получават по-лесни сметки, ако оставим единия корен сам от едната страна.
Ето двете възможности за последното уравнение:
Друг вариант:
Ето двата варианта с пълни решения:
Нагоре
Напред
Назад
с проверка!