Решение на ЗАДАЧА
Задачата няма решение, защото корен квадратен е неотрицателен в областта на реалните числа. Помним, че
Назад