Задачи за упражнение
Ето малко задачки, с които можете да затвърдите наученото дотук.
Заб. Решете тези, за които се чувствате подготвени сега :-)
Нагоре
Напред
Назад