Корен квадратен
Нагоре
Напред
Назад
Определение: Корен квадратен /втори  от едно неотрицателно число е такова неотрицателно число, което на втора степен дава подкоренната величина.
Под крена /под четен корен/ може да има само неотрицателно число!
ЗАДАЧА: Ако може, пресметнете:
Отговори: