Задачи за упражнение - коренуване
Нагоре
Напред
Назад
ЗАДАЧА 1: Пресметнете изразите:
ЗАДАЧА 2: Кои от следните числа са ирационални?
ТЕСТ: /СВУБИТ, 2005г., тест/ 
ТЕСТ /СВУБИТ, 2005г., тест/
ТЕСТ: /УХТ, 2006г. Тест/ Изберете кой знак да сложите между числата
ЗАДАЧА 3: Пресметнете:
Да
Не
Равни са.
Заб. Твърдението от ЗАДАЧА 3 може иде да е вярно /отг. А/, и.ли  да не е вярно /отг. Б/. Даденият в задачата тговор В е подвеждащ!
14
54
- 14
11
<
>
=
Решение
Решение
Решение