Задачи за упражнение
Нагоре
Напред
Назад
ЗАДАЧА: Опростете, пресметнете:
Отговори
ТЕСТ

1. /ТУ, 2006г., тест/
10;
22;
Друг отговор.
2. /TУ, 2006г. Тест/
3. К. Коларов,
Друг отговор.