Свойства на степенуването
Като знаем тези формули, които не са много повече от учените в 6 клас, да порешаваме малко задачи J При това на последните две ще обърнем специално внимание в следващата тема. Все пак да кажа, че за разлика от 6 клас вече знаем, че в общия случай тези формули са в сила, когато основата на степента  е произволно реално число, и степенния показател е произволно реално число.
Да припомня само кое как се казва:
аm се нарича степен. а се нарича основа /на степента/, а m се нарича степенен показател /понякога степен/.

Пример 1: Опростете и запишете само с положителни степени /показатели/:
Заб. Нека всички основи са положителни.
Решение
:
Да обърна внимание, че отрицателната степен „изпраща” променливата от другата страна на дробната черта с положителна степен. И изобщо винаги можем да вземем реципрочната стойност, ако сложим „-” пред степенния показател, т.е. множителите могат да се местят от числител в знаменател /или обратно/ като обръщаме знака на степенния показател. Например:
Следващите изрази са доста, ще е малко досадно, но поглеждайте формулите непрекъснато, за да сте наясно коя се прилага. Убедете се, че виждате какви действия се извършват в степените, защото неизбежно са с по-ситен шрифт и умножението може да не се види добре. При пресмятанията с числа често е най-удобно /във всеки случай винаги работи, даже да не е най-лесния вариант за конкретната задача/ да се представят като степени на прости числа. Това означава да се разложи основата на прости множители и след това да се степенува. Например:
Пример 2: Пресметнете:
Решение:
Нагоре
Напред
ЗАДАЧА: /ТУ, 2006, тест/  След алгебрични преобразувания изразът
има вида:
1/у
у4 
у 12
Друг отговор
ЗАДАЧА: /СВУБИТ, 2006 тест/  Пресметнете произведението
24.43.8-3 :
2
0,5
4
Благодарение на формули 10 и 11 можем да си представим степен с ирационален показател