Представяне с корени
Да обърнем малко внимание на корените. Формулка 9.
Тя ни позволява да представим степените като корени и обратно. Знаменателят на степенния показател отива за коренен показател. Ако имаме израз със степени, можем да го опростим като използваме свойствата на степените и накрая да го напишем с корени /радикал е другата думичка за корен/.
Пример 1:  Опростете и запишете с радикал, ако се налага:
Решение:
ЗАДАЧА: Опростете и запишете без отрицателни и дробни степени:
 
Отговори
Нагоре
Напред
Назад