Задачи за упражнение
ЗАДАЧА 1: /ТУ Габрово, 2006, тест/ Стойността на израза
1
2
ЗАДАЧА 2:  Изберете верния отговор:
Защо?
ЗАДАЧА 3:  Изберете верния отговор:
Защо?
ЗАДАЧА 4 /УНСС, 14 07 07, модул 3/
64
Нагоре
Напред
Назад