Ирационални изрази
Нагоре
Напред
Назад
Пример 1: Да се опрости изразът
Решение: Само да припомня, че за а > 0,
така числителите са разлика от квадрати и можем да ги разложим на сбор по разлика. Тук ДМ: а > 0, b > 0, и a различно от b, за да са дефинирани знаменателите, т.е. да не стават 0.
Пример 2:
Решение: Да опитаме само със степени. Преди това да напомня, че
Така първо изнасяме пред скоби
а после разлагаме на множители както в Пример1.
Пример 3:
Решение: Да си припомним свойството
Така числителя може да се представи като сбор от кубове и можем да използваме формулата а3 + b3, за да го разложим.
Пример 4:
Решение: Забелязваме, че в знаменателя имаме сбор по разлика. А в числителя... ако много внимателно го разгледаме, ще забележим, че
и в скобите е точен квадрат.
ЗАДАЧА: /УНСС 2007г. / Коя е стойността на израза: