Задачи за упражнение
Нагоре
Напред
Назад
Ето малко задачки, с които можете да затвърдите наученото за степени и корени. Има тест върху корени и варианти с комбинирани задачи върху степени и корени, рационални и ирационални изрази. Четете внимателно думичките в условията - те, естествено, имат за цел да ви объркат :-).