Общи задачи
Нагоре
Напред
Назад
Ето малко задачки, с които можете да затвърдите наученото за показателните и логаритмичните уравнения и неравенства.
Задачите са по-скоро лесни и целят усвояване на основните методи и затвърждаване на свойства на логаритмите.