Логаритмично уравнение с параметър
Нагоре
Напред
Назад
Следва една по-сериозна задача. Ако не се справите с нея - не се отчайвайте.

Пример 6 /Симулативен изпит УАСГ, 2006г./: Дадено е уравнението
а)Да се реши за p = 1.
б)Да се намери най-малката стойност на функцията
в)Да се реши уравнението за произволна стойност на р.
Решение:
Заб.  Използвахме свойството на "растяща функция от функция".
Изобщо, ако у = f (g(x)), то:
-- ако у = f (x) е растяща,
то у = f (g(x)) има поведението на у = g(x);
-- ако у = f (x) е намаляваща, то у = f (g(x)) има обратно на поведението на у = g(x) /ако у = g(x) расте, то у = f (g(x)) намалява и обратно/.