Подсказка и отговори за ЗАДАЧА
Идея за решение? Да използваме сравняването на степени с равни основи. Примери:
Назад