Тест
ЗАДАЧА1: Кое от следните твърдения е вярно?
С дефиницията а0 = 1 при а различно от 0, графиката на  у = ах става непрекъсната.

При а = 0 дефинираме а0 = 0


Дефиниционното множество на у = ах е х > 0.


Всички реални числа са стойности на  у = ах
при а>0 и а различно от 1.

ЗАДАЧА2. Кое от числата е най-голямо?
31/3;
3-0.5;
3-17;
33.
ЗАДАЧА3. За кои стойности на х е изпълнено 4х > 2,5х?
х > 0.
х > 0;
ЗАДАЧА4. Кое от числата е най-малко?
ЗАДАЧА5. За кои стойности на х е изпълнено 3х-5>1?
х >5;
х >0;
няма решение;
всяко х е решение.
х <0;
х <5;
ЗАДАЧА6. За кои стойности на х е изпълнено 0,392х < 0?
х <1;
х >0;
няма решение;
всяко х е решение.
х <1;
х >0;
ЗАДАЧА7. За кои стойности на х е изпълнено
ЗАДАЧА8. За кои стойности на х е изпълнено 0,732х < 0,733х?
х <0;
х >0;
няма решение;
всяко х е решение.
х >0;
х <0;
ЗАДАЧА9. За кои стойности на х е изпълнено 142х < 172х?
х <0;
х >0;
няма решение;
всяко х е решение.
х >1;
х <1;
ЗАДАЧА10. За кои стойности на х е изпълнено 42х > 72х?
х <0;
х >0;
няма решение;
всяко х е решение.
х >1;
х <1;
Нагоре
Напред
Назад
ЗАДАЧА11. За кои стойности на х е изпълнено
х <0;
х >0;
няма решение;
всяко х е решение.
х >1;
х <1;
ЗАДАЧА12. За кои стойности на х е изпълнено
х <0;
х >0;
няма решение;
всяко х е решение.
х >1/9;
х <1/9;
ЗАДАЧА. Между кои цели числа са заключени числата:
Отговори и подсказки