Задачи за упражнение - логаритъм
Ето малко задачки, с които можете да затвърдите наученото за логаритмите дотук.
Заб. Решете тези, за които се чувствате подготвени сега :-)
Нагоре
Напред
Назад
Всичко се свежда до избирането на добрата формула :-) !