Задачи от сравняване на логаритми
Нагоре
Напред
Назад
I. Сравнете числата и натиснете бутончето с верния знак:
II. За какви стойности на m и n е изпълнено:
III. Сравнете числата и изберете верния знак между тях. Използвайте сравнение с 0.
IV. Между кои цели числа са заключени числата и защо:
Решение на задача IV
 
Ето още малко задачки, с които можете да затвърдите наученото за свойствата на логаритмите.