Отговори на ЗАДАЧА
2. Подсказка: Открихте ли групичката на х?
3. Отг. х = у = 1000. При р <3 системата има две различни решения.
4. Подсказка: Изразяваме, заместваме и не се плашим от биквадратни уравнения.
Отг. 4.1 (2;2), (-2;-2); 4.2. а = 4 и а = -12.
Назад