Подсказка за ЗАДАЧА 1
Остава да решите получените четири системи.
Назад