Основни типове системи
Да разгледаме някои основни типове системи.

Пример1:
Решение: Първото уравнение е произведение, равно на 0. Да си припомним кога едно произведение е 0 - когато някой от множителите е 0. Тук има 2 множителя и всеки от тях може да е 0. Затова дадената система се разделя на 2 системи и решението й ще е обединение от решенията на 2-те системи.
Така системата има 3 решения.
По-трудно е, когато трябва ние сами да си разложим уравнение на множители, но.. това си е метод, и си го „търсим”, когато решаваме системи.
ЗАДАЧА1:
Подсказка
 
Нагоре
Напред
Назад
разделяне на подсистеми