Можете да прочетете:
Основни знания от 5ти и 6ти клас за дроби, и от 8ми клас за рационални дроби. Как се опростяват изрази и "Що е то Дефиниционното множество?" Къде се греши най-честo. За уравненията:
Как се решават квадратни уравнения с и без параметър,
уравнения от по-висока степен - биквадратни, такива, които се решават с разлагане на множители и такива, които се решават с полагане,
схема на Хорнер - за решаване на уравнения с цели коефициенти, предимно с 1 пред най-високата степен,
в темата "Полагане" са включени и някои специални видове уравнения като реципрочни уравнения и уравнения от вида
Както и някои особености на решаването на параметрични уравнения.
В тази глава има основни понятия, дава основни умения. Но има и по-сложни теми и задачи. Нека всеки намери каквото търси и то да му е по мярка. :-)
За тези, които мислят, че знаят "лесните" неща - не ги подценявайте! И ги погледнете, за да се уверите, че все още ги помните.
abOUT главата
Enjoy!