Всъщност това е книжка в .pdf формат.
Съдържа САМО над 200 РЕШЕНИ задачи от учебници, сборници и давани на Зрелостни изпити. Някои от задачите са решени по различни начини, за други е предпочетен само един начин за решение. Решенията са разнообразни, макар и без претенция за изчерпателност в начините за разсъждение.

Най-важните задачи имат чуденка (!) пред условието и са маркирани в жълто. Обърнете им специално внимание. Има и по-труднички по мое мнение, те имат (*).

Когато работихме по тази книжка, нямахме нагласата да правим учебник, затова задачите са малко разхвърляни, но пък има от всички необходими типове, и най-вече – решени са! Абе, ние си я харесваме! И мислим, че е много полезна. Е, има един голям недостатък – трябва и вие, десетокласници и дванадесетокласници, които ще се явяват на матура по математика, да решите задачите, за да имате самочувствието на познавачи на тази материя.
Така най-учените хора в Древен Египет - писарите, са се учили. Като са решавали конкретни /и много :-)/ задачи.:-) Приятна работа!
abOUT главата
Enjoy!