Можете да прочетете:
Всичко за квадратна функция. В училище тя се учи най-най-подробно. Свойства, най-голяма и най-малка стойност в даден интервал /НГС и НМС/, модулна функция. Квадратни неравенства и системи неравенства. Това са основни знания. Е, време е и за по-сериозни неща - параметрични неравенства!

И в тази глава има основни понятия, дава основни умения. Но има и по-сложни теми и задачи. Нека всеки намери каквото търси и то да му е по мярка. :-)
За тези, които мислят, че знаят "лесните" неща - не ги подценявайте! И ги погледнете, за да се уверите, че все още ги помните. А на параметрите трябва да обърнат внимание всички, които искат да кандидатстват с математика.
Enjoy!
abOUT главата