Кратка, но много важна глава, в която продължавам да разказвам за азбуката на училищната алгебра. Как се решават неравенства от по-висока /от 2-ра/ степен - с разлагане на множители и определяне на знаците на тези множители. Често му казват "метод на интервалите" или "метод на змията". Защото най-често /ако нямаме множители на четна степен/ знаците се редуват: + - + - +, като се започва с + в ПОСЛЕДНИЯ интервал!! Е, и за това има условия - пред неизвестното да има +-чета навсякъде :-) Това не е много точно и математически издържано обяснение, но който иска това - да прочете математическата част :-). След това, естествено, идва ред на дробните неравенства, защото знаците на произведение и частно се определят по един и същ начин, само трябва да се съобразим с ДМ накрая.

В края има отново системи неравенства - начинът за решаване е един /както в Глава2/, неравенствата са различни. Има много задачи за упражнение.

Enjoy!
abOUT главата