В тази глава се разказва за формулите на Виет и оснсовните им приложения -
пресмятане на изрази, съдържащи корените на квадратното уравнение, които могат да се изразят чрез сбора и произведението им, и
определяне знаците на корените.

След това има една нелека част - НДУ за РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КОРЕНИТЕ НА КВАДРАТНОТО УРАВНЕНИЕ, изискваща много работа с графики и параметри. Според мен това са много красиви задачи, но искат малко въображение. Има 5 основни възможности и всички други могат да се получат като техни сечения /системи/ или обединения. За някои от тях има анимацийки, правени с geonext, които имат за цел да покажат какво се случва при различни стойности на числото спрямо корените, какво не се променя.  И не забравяйте - в края на всяка задача трябва да сте разгледали ВСИЧКИ възможни стойности на параметъра, за да кажете кои са решения.
Да отбележа, че НДУ означава Необходимо и Достатъчно Условие.
Enjoy!
abOUT главата