За порасналите степенуването малко се променя. В сила са същите закони /формули/, които си знаем от 6ти клас, но вече показателят може да е рационално, даже реално число. А коренуването вече не е същото :-) Коренният показател също може да е рационално, че и реално число, стига да не е 0! И корените се представят чрез степени...
Задачите са предимно от пресмятане и опростяване на изрази, съдържащи корени и степени.

:-) Приятна работа!
abOUT главата
Enjoy!